کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعتصاب و راهپیمایی معلمان در مادرید

روز سه شنبه 8 اسفندماه، هزاران آموزگار مدارس دولتی در مادرید پایتخت اسپانیا در اعتراض به کاهش بودجه آموزشی و کمبود نیرو دست به اعتصاب زدند.

بنا به گزارشات، این اعتصاب ها دست کم دو روز طول میکشد و دست کم بر ۳۰۰ مدرسه تاثیر میگذارد. معلمان در سراسر کشور نیز قصد دارند علیه کاهش بودجه دست از کار کشیده و یا اعتراض کنند.اعتراض آنان بر این اساس است که کاهش بودجه نباید شامل آموزش و پرورش باشد. به گفته اتحادیه ها،”افزایش شمار ساعات تدریس برای آموزگاران به پایین آمدن کیفیت آموزشی منجر خواهد شد. معلمان زمان کمتری جهت آماده شدن برای کلاس ها و ملاقات با دانش آموزان خواهند داشت و موظف خواهند بود دروسی را که چیزی از آنها نمی دانند تدریس کنند”.