کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعتصاب و تظاهرات گسترده کارگران در فرانسه

روز جمعه 8 دی ماه، اعتصابات و تظاهرات گسترده‌ای توسط کارگران در فرانسه برای افزایش دستمزدها و بهبود شرایط کاری برگزار شد و در همین راستا دانشجویان در چند شهر اقدام به حمایت از کارگران کردند که با سرکوب شدید پلیس فرانسه مواجه شد.

این اعتصابات و تظاهرات در پی فراخوان کنفدراسیون عمومی کار (CGT)، نیروی کارگران (FO) و فدراسیون اتحادیه‌های کارگری واحد (FSU) انجام شد. بیش از ۱۵۰ هزار نفر از معلمان، بازنشستگان و کارگران بخش دولتی در حدود ۱۷۰ نقطه فرانسه اعتصاب و تظاهرات کردند و خواستار افزایش دستمزد‌ها و مستمری‌ها و بهبود شرایط کاری شدند.

پست های مرتبط این دسته

تظاهرات اعتراضی شهروندان اسپانیایی

komalah

محدود شدن حق اعتصاب کارگران در مجارستان

komalah

کنفرانس مدیترانه ای چپ اروپا در بروکسل

komalah

حمله موشکی روسیه به یک مرکز خرید در اوکراین

komalah

شمار قربانیان نشت گاز سمی در اردن 

komalah

تظاهرات اعتراضی عیله افزایش حملات تروریستی در نروژ

komalah