کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب و تظاهرات ده‌ها هزار زن در سوئیس در اعتراض به نابرابری های جنسیتی

شنبه – ۲۵ خرداد – ۱۳۹۸ , 15 – 06 – 2019

بنا به گزارش منتشره، روز جمعه 24 خردادماه، ده‌ها هزار زن در سوئیس در یک اقدام هماهنگ در نقاط مختلف این کشور دست به اعتصاب و گردهمایی زدند و خواهان برابری جنسیتی شدند.
بر پایه این گزارش، آن‌ها به‌ویژه درخواست دستمزد برابر برای کار برابر با مردان را مطرح کردند. سازگاری بهتر خانواده و محیط کار و حقوق بازنشستگی بهتر برای زنان از جمله خواسته‌های دیگر زنان سوئیس بودند. آن‌ها همچنین برای کاهش نرخ مالیات بر محصولات بهداشتی زنانه طوماری با ۱۱ هزار امضا را به پارلمان سوئیس در برن فرستادند. گفتنی است، سندیکاها در برگزاری این اعتراضات نقش اصلی را داشتند.