کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب و تجمع کارگران پتروشیمی بندر خمینی

روز چهارشنبه پنجم بهمن ماه کارگران پتروشیمی بندر خمینی در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود دست از کار کشیده و در محوطه این شرکت تجمع زدند.

کارگران معترض که از روز دوشنبه هفته جاری تاکنون در اعتصاب به سر می برند با سردادن شعارهای اعتراضی و در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار پرداخت کلیه معوقات مزدی و سایر مزایای خو شدند. گفتنی است این اعصتاب در ادامه اعتراضات کارکنان صنایع نفت و پتروشیمی در ماه‌های اخیر می‌باشد.