کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب و تجمع کارگران پتروشیمی آدیش کنگان

کارگران پروژه‌ای شاغل در پتروشیمی آدیش کنگان واقع در سایت تمبک روز سه شنبه 2 اسفند ماه دست به اعتصاب زده و در محوطه کارگاه تجمع کردند.

بر اساس گزارش منتشر شده، تجمع کارگران معترض، در پی عدم پرداخت حقوق معوقه آنها صورت گرفته است. از قرار معلوم هرکدام از این کارگران دارانی سه تا چهار ماه دستمزد معوقه می باشند و پیمانکار به بهانه هایی از جمله نبود نقدینگی از پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران خودداری می ورزد. این در حالی است که شامگاه یکشنبه هفته جاری “علیرضا میرغفاری” از مسئولین کانون انجمن‌های صنفی عسلویه توسط نهادهای امنیتی بازداشت شد و برای تعدادی دیگر نیز احضاریه صادر شده است.