کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب و تجمع کارگران پالایشگاە نفت سنگین قشم

روز یکشنبه 7 مهرماه، کارگران پالایشگاە نفت سنگین قشم دست از کار کشیده و تحمع کردند.

بر اساس این گزارش، جمعی از کارگران پالایشگاە نفت سنگین قشم در اعتراض بە عدم پرداخت  چندین ماە دستمزد معوقە خود در محوطه ورودی پالایشگاه قشم تجمع کردند. بنا به گفته کارگران معترض، کارگران پالایشگاه نفت سنگین قشم به این بهانه که در منطقه آزاد قشم مشغول به کار هستند، مشمول حمایت‌های قانون کار نیستند و در این منطقه کارفرمایان قدرت بیشتری برای محدود کردن حقوق و مزایای کارگران دارند. لازم به یادآوری است، کارگران پلایشگاه نفت سنگین قشم چهارشنبه ۲۵ مهرماه و همچنین در ۱۸ دی‌ماه و ۹ اسفندماه سال گذشته در چندین نوبت در اعتراض به پرداخت نشدن ۵ ماه دستمزد معوقه شان دست از کار کشیده و  اعتصاب کرده بودند.