کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب و تجمع کارگران پالایشگاه‌های پارس جنوبی در عسلویه

کارگران پیمانکاری مجتمع‌های گاز و شرکت ارکان ثالث در پارس جنوبی روز شنبه 12 اسفندماه مقابل ساختمان اداریِ پالایشگاه‌های مجتمع گاز واقع در عسلویه بوشهر تجمع کردند و کارگران برخی از این پالایشگاه‌ها به نشانه‌ی اعتراض دست از کار کشیدند.

بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل،تغییر سیستم اقماری نیروهای اداری پشتیبانی به ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت و ساماندهی وضعیت رانندگان استیجاری از جمله مهم‌ترین مطالبات این کارگران است.کارگران مجتمع پارس جنوبی شنبه‌های متوالی در اعتراض به‌عدم تحقق خواسته‌های چند ساله‌ی خود مقابلِ پالایشگاه‌ها تجمع کردند.این تجمعات چندین شنبه‌ی متوالی ادامه داشت اما دو هفته‌ی اخیر کارگران تجمعاتِ خود را متوقف کردند تا عملکردِ مسئولان را ببینند.اما در این بازه‌ی دو هفته‌ای هیچ اقدامی از سوی مسئولان صورت نگرفت.