کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب و تجمع کارگران هفت تپه

جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه  روز شنبه 6 اسفند ماه با خواست رسیدگی به مطالبات خود دست از کار کشیده و اقدام به برگزاری تجمع کردند.

به گزارش منتشرشده، اعتراض این کارگران به عدم اجرای همسان سازی حقوق (طبقه بندی مشاغل)، در مقابل ساختمان مدیریت این شرکت صورت گرفته است. گفتنی است تا زمان تنظیم این خبر “مدیریت شرکت به خواست و مطالبه کارگران جوابی نداده است.” کارگران معترض نیز اعلام کرده اند در صورت تداوم بی توجهی مدیریت، دست به اعتصاب و تجمع گسترده تری خواهند زد.