کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب و تجمع کارگران نیروگاه رامین

صبح روز پنجشنبه 20 آذر ماه کارگران نیروگاه رامین برای دومین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست از کار کشیده و در محوطه این نیروگاه تجمع کردند.

این کارگران نسبت به واریز نشدن کمک‌های رفاهی، عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود، مشکلات بیمه‌ای و همچنین مشخص نبودن تکلیف پرداخت وامهایشان اعتراض دارند. معترضان می گویند وزارت نیرو به عنوان کارفرما به گونه‌ای ارتباط خود را با بخش تولید مدیریت می‌کند که کارگران از آن متضرر می‌شوند. برای نمونه سال 97 شرکت‌های تولیدی به دلیل کاهش بودجه‌های خود، کارانه و حق مسکن کارگران را حذف کردند تا به جای آن حق بن را افزایش دهند.