کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب و تجمع  کارگران لاستیک بارز کرمان

شماری از کارگران کارخانه لاستیک بارز کرمان روز سه شنبه ۵ بهمن ماه، در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌های عقب‌افتاده، سطح پایین حقوق و پرداخت نشدن اضافه‌کاری دست از کار کشیده و تجمع کردند.

آنها خواهان رسیدگی مسئولان کارخانه و مقامات استان برای انجام مطالباتشان می باشند. طی سالیان اخیر کارگران لاستیک بارز کرمان با برپایی اعتراضات مستمر به‌منظور انجام خواسته‌هایشان دست به اعتصاب زده‌اند. مدیران این کارخانه با دادن وعده رسیدگی به خواسته‌ آنها از اعتراض و اعتصاب کارگران جلوگیری کرده‌اند. اما به هیچ‌یک از قول‌های خود عمل نکرده‌اند. کارگران لاستیک بارز کرمان می‌گویند تا رسیدن به خواسته‌هایشان دست از اعتراض برنخواهند داشت.