کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری کوت عبدالله

کارگران شهرداری کوت عبدالله  روز چهارشنبه 17 آذرماه دست از کار کشیده و با برپایی تجمعی خواهان پرداخت معوقات مزدی و پرداخت حقوق‌های عقب‌مانده خود شدند.

کارگران شهرداری کوت عبدالله حقوق ماههای شهریور، مهر و آبان را  تاکنون دریافت نکرده‌اند.‌ شرکت پیمانکاری همچنین دستمزد ماه‌های خرداد، تیر و مرداد کارگران را به طور کامل پرداخت نکرده‌ است. با تغییر شهردار و شورای شهر نیز هیچ تغییری در وضعیت این افراد حاصل نشده است. خواسته این کارگران برای حل مشکلات‌شان همچنان بی‌پاسخ مانده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش سراسری در ایران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کسری پلیمر

komalah

تداوم اعتراضات و افزایش جو امنیتی در شهرهای مختلف

komalah

حضور گسترده دانشجویان در هجدهمین روز از اعتراضات

komalah

تجمع کارگران قدیمی کارخانه قند یاسوج

komalah

افزایش شمار اعدام شدگان زندان وکیل آباد مشهد

komalah