کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری کلاله

روز دوشنبه 22مهر ماه، کارگران شهرداری کلاله در استان گلستان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد معوقه، حق بیمه و وعده های توخالی شهردار با خودداری از جمع آوری زباله ها از سطح شهر، مقابل ساختمان این شهرداری تجمع کردند.

بنا به گفته کارگران معترض، حدود بیست روز پیش، با حضور کارگران در دفتر شهردار، شهردار قول پرداخت حقوقشان را داده بود اما تاکنون به وعده های خود عمل نکرده است. این کارگران که تعدادشان به بیش از  50 نفر میرسد اعلام کردند، اعتصابشان تا پرداخت دستمزد و عملی شدن وعده های شهردار ادامه خواهد داشت.