کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری سرفاریاب

چهارشنبه – ۱۲ تیر – ۱۳۹۸ , 03 – 07 – 2019

روز سه شنبه 11تیرماه، کارگران شهرداری سرفاریاب شهری در شهرستان چرام استان کهگیلویه و بویراحمد در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد و حق بیمه خود دست از کارکشیده و در محوطه محل کارشان تجمع کردند.

معترضان که خواستار دریافت 4 ماه دستمزد معوقه خود می باشند می گویند، چندین ماه است که بیمه کارکنان رسمی و کارگران  واریز نشده است و اکنون دفتر چه های آنها  فاقد اعتبار است. به گفته کارگران در این شرایط اقتصادی نابسامان عدم پرداخت مطالباتشان مشکلات زیادی برای آنها به وجود آورده است به همین دلیل قصد دارند تا رسیدن به کلیه خواسته هایشان هر روز مقابل نهادهای مختلف رژیم دست به تجمع بزنند.