کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب و تجمع کارگران شرکت پالایشگاه بیدبلند۲ بهبهان

پنجشنبه – ۶ تیر – ۱۳۹۸ , 27 – 06 – 2019

روز پنجشنبه 6 تیر ماه کارگران شرکت پالایشگاه بیدبلند ۲ بهبهان در اعتراض به اخراج کارگران دست از کار کشیده و بعد از اعتصاب، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این کارگران که پیشتر نیز به اخراج کارگران بومی اعتراض کرده بودند، با برپایی تجمع مقابل درب ورودی پالایشگاه و سردادن شعار خواستار بازگشت به کار کارگران اخراجی و توقف اخراج سازی ها در این پالایشگاه شدند. معترضان اعلام کرده اند تا بازگشت به کار همکاران اخراجی خود دست از اعتصاب و تجمع برنخواهند داشت.