کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب و تجمع کارگران شرکت سنگ آهن مرکزی ایران

کارگران شرکت سنگ آهن یزد، روز پنج شنبه 29 فروردین ماه در اعتراض به فروش سهام شرکت در بورس، وضع عوارض ۲ درصدی، و فساد مدیریتی دست به تجمع اعتراضی زدند.

مهمترین خواسته کارگران، بورسی نشدن سنگ آهن تا زمان انجام دادن تمامی تعهدات صندوق بازنشستگی نسبت به شهر و کارگران از جمله واگذاری سهام ترجیحی به کارگران، واگذاری ۱۵ درصد سهام شرکت سنگ آهن به شهرستان، جلوگیری از تعدیل نیرو در شرکت، احداث کارخانه های جوار معدنی و … می باشد. همچنین توضیح خواستن از مدیر شرکت در رابطه با اینکه چرا به جای سرمایه گذاری ۵۰ هزار میلیارد تومانی در شرکت، امروز شرکت ۱۶ هزار میلیارد تومان بدهکار است.