کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب و تجمع کارگران شرکت ال جی سی دهلران

photo 2023 04 16 11 34 07

تعدادی از پرسنل شرکت آی جی سی، پروژه گازی ان.جی.ال چشمه خوش دهلران روز شنبه ۲۶ فروردین ماه در اعتراض به‌عدم دریافت حقوق بهمن و اسفند سال گذشته خود و همچنین عیدی پایان سال، دست از کار کشیده و در کارگاه این شرکت تجمع کردند.

کارگران این شرکت در دشت عباس (دهلران) همچنین با مطالبه افزایش دستمزدها و مطالبه نوبت کاری (۲۰ روز کار- ۱۰ روز استراحت) امروز دست از کار کشیدند.  پرسنل شرکت پتروشیمی دهلران هنوز در نوبت کاری (۲۴ روز کار و ۶ روز استراحت) مشغول هستند و به جز مسئله‌عدم پرداخت حقوق و عیدی، مطالبه افزایش روز مرخصی به ۱۰ روز در ماه را نیز به دلیل شرایط کاری خواستار هستند.