کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب و تجمع کارگران شرکت اخوان

جمعی از کارگران شرکت اخوان در شهرک صنعتی عباس آباد روز دوشنبه 5 دیماه دست از کار کشیده و در محوطه کار خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

کارکنان این شرکت که در حوضه تولید لوام خانگی، گاز هود سینگ فر فعالیت میکنند، با سر دادن شعارهای از جمله «اگه با هم یکی نشیم یکی یکی اخراج می‌شیم» دست از کار کشیدند و به وضعیت شغلی خود اعتراض کردند. این کارگران خواستار بازگشت به کار همکاران اخراجی خود و همچنین تامین امنیت شغلی خود شدند.