کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

اعتصاب و تجمع کارگران شاغل در فاز ۱۴ عسلویه

شماری از کارگران شاغل در فاز ۱۴ عسلویه، روز شنبه ۲۷ شهریور ماه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، دست به اعتصاب زده و در مقابل دفتر کارفرمایشان تجمع کردند.

عقد قراردادهای کاری جدید، افزایش دستمزد و امکان بهره مندی از ۱۰ روز مرخصی در ازای بیست روز کار و فعالیت، از جمله خواسته های این کارگران است. به گفته معترصان در حال حاضر بسیاری از کارگران پیمانی ۲۴ روز در ماه کار می‌کنند و شش روز مرخصی دارند که در بعضی از شرکت‌ها روزهای تعطیل کمتر از این هم هست.

پست های مرتبط این دسته

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

komalah

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

komalah

کشته شدن یک فرمانده ارشد سپاه قدس در تهران

komalah

برگی از تأریخ تقدیم به: وریا غفوری، کاپیتان تیم فوتبال استقلال تهران.

‌حکومت نظامی در نظام بحرانی حکومت

komalah

افزایش تلفات طوفان شن در عراق

komalah