کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب و تجمع کارگران راه آهن لرستان

صبح روز دوشنبه 21 مهر ماه جمعی از کارگران راه آهن لرستان برای دومین روز متوالی دراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق وحق بیمه خود دست از کار کشیده و  مقابل اداره کل  راه آهن لرستان تجمع کردند.

این کارگران پیشتر نیز با برپایی تجمعات مشابهی در مقابل نهادهای دولتی مختلف نسبت به نداشتن امنیت شغلی و عدم پرداخت مطالباتشان دست به تجمع زده بودند. یکی از کارگران در این خصوص می گوید پرداخت 5 ماه مطالبات مزدی آن‌ها به تاخیر افتاده و چندین ماه است که حق بیمه آنها  نیز به سازمان تامنین اجتماعی پرداخت نشده است.