کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب و تجمع کارگران ارگ بم

روز سه شنبه 25 تیر ماه جمعی از کارگران ارگ در اعتراض به عدم پرداخت 4ماه دستمزد معوقه خود دست از کار کشیده و تجمع کردند.

کارگران معترض می گویند هر روز برای گرفتنِ دستمزدهای معوقه‌های خود به اداره دارایی می‌روند، اما هنوز موفق به دریافت معوقات خود نشده اند. گفته می شود این عدم پرداخت حقوق و دستمزد کارگران به اواسط سال 97 نیز می‌رسد، چنانکه در بهمن‌ماه سال 97 کارگران پایگاه میراث جهانی “چغازنبیل و هفت تپه” به دلیل پرداخت نشدن 4ماه دستمزد معوقه خود دست به اعتراض زدند. این اعتراضات نه تنها در پایگاه جهانی چغازنبیل و هفت تپه بلکه در پایگاه میراث جهانی سلطانیه در زنجان نیز اتفاق افتاده است.