کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب و تجمع پرستاران قزوین

روز دوشنبه 21 فروردین ماه،شمار زیادی از کادر درمان و پرستاران بیمارستان ابوعلی سینا،در اعتراض به سطح نازل دستمزدهای خود دست از کار کشیدند و اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

معترضان نسبت به واریز ناعادلانه تعرفه خدمات پرستاری و برآورده نشدن مطالبات صنفی خود اعتراض داشتند و می گویند:مبلغ پرداختی با عنوان تعرفه پرستاری بسیار پایین است و کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.این معترضان با سردادن شعار اعتراضی “مسئول بی کفایت،استفاء استفاء ” در مقابل ساختمان استانداری این شهر دست به برپایی تجمع زدند.گفتنی است که پرستاران و کادر درمان در ماه های جاری در بیمارستان‌های چندین شهر ایران در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات صنفی خود بارها اعتصاب کرده‌اند.