کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب و تجمع پرستاران در مشهد

شماری از کادر درمان و پرستاران بیمارستان امام رضا،روز چهارشنبه ۱۶ فروردین ماه،در اعتراض به سطح نازل دستمزدهای خود دست از کار کشیده و اقدام به برگزاری تجمع کردند.

معترضان نسبت به واریز ناعادلانه تعرفه خدمات پرستاری و برآورده نشدن مطالبات صنفی خود اعتراض دارند و می گویند:مبلغ پرداختی با عنوان تعرفه پرستاری بسیار پایین است و کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.گفتنی است که پرستاران و کادر درمان در ماه های جاری در بیمارستان‌های چندین شهر ایران در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات صنفی خود بارها اعتصاب کرده‌اند.