کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

اعتصاب و تجمع رانندگان تاکسی سنندج

رانندگان تاکسی سنندج  روز پنجشنبه 5 خرداد ماه با برپایی تجمعی نسبت به سهمیه‌بندی وسائل یدکی و افزایش قیمت این وسائل اعتصاب کردند.

رانندگان می‌گویند با وضعیت گرانی بنزین و وسائل یدکی کار با تاکسی برای آنها جز ضرر و زیان درآمدی ندارد. آنها خواهان اختصاص یافتن سهیمه وسائل یدکی از سوی شهرداری هستند. یکی دیگر از مشکلات رانندگان تاکسی سنندج ، گرانی بنزین و سهمیه بنزین به نرخ دولتی است که با توجه به گرانی‌ چند برابری هزینه‌ها و مواد غذایی طی این روزها فشار زندگی آنها را به استیصال رسانده است.این رانندگان بارها برای دستیابی به خواسته‌هایشان دست به تجمع زده‌‌اند؛ اما همچنان از سوی شهرداری با بی‌توجهی مواجه شده‌اند.