کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب و تجمعات کارگران فضای سبز شاهین‌شهر

چهارشنبه – ۱۲ تیر – ۱۳۹۸ , 03 – 07 – 2019

روز سه شنبه 11 تیر ماه شماری از کارگران فضای سبز شاهین شهر در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی و کاهش دستمزدهایشان، مقابل فرمانداری این شهر دست به تجمع زدند.

این کارگران که از روز چهارم تیر ماه تاکنون چندین بار جهت پیگیری خواسته های خود مقابل فرمانداری شهرستان شاهین‌شهر و میمه تجمعاتی برگزار کرده بودند می گویند بعداز واگذاری شرکت پسماند و بازیافت شاهین شهر به بخش خصوصی، علاوه بر افزایش روند اخراج سازی کارگران، دستمزدهای آنها نیز به میزان یک میلیون تومان کاهش یافته است.