کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب و اعتراض کارگران اخراجی و تبعیدی فولاد

روز چهارشنبه 29 فروردین ماه گروهی از کارگران اخراج شده گروه ملی صنعتی فولاد و تعدادی از کارگرانی که به اجبار و تحت عنوان مامور به خدمت از محل کار خود به ورزشگاه غدیر اهواز تبعید شده اند،مقابل ورودی شرکت دست به تحصن زدند.

خواسته این کارگران بازگشت به کار همه کارگران اخراجی و بازگشت به محیط شرکت برای کارگران تبعید شده است.کارگران متحصن فولاد در ماه‌های گذشته به دلیل حضور در مبارزات صنفی کارگران فولاد و حق‌خواهی،یا از کار اخراج شده یا تحت عنوان مامور به خدمت از محل کار خود به ورزشگاه الغدیر اهواز تبعید شده‌اند.پیش از این نیز در روز ۱۸ فروردین تحصن این کارگران به دستور رئيس حراست کارخانه با تهاجم ده‌ها مامور حراست سرکوب شد.گفتنی است که کارگران متحصن اعلام کرده‌اند در صورت عدم لغو احکام اخراج و تبعید از محل کارشان،در تهران در مقابل ساختمان مدیریت بانک ملی ایران (که مالیکت گروه ملی صنعتی فولاد اهواز را دارد) دست به اعتراض خواهند زد.