کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعتصاب و اعتراض کارکنان هواپیمایی آمریکا

سه اتحادیه مجزا به نمایندگی از خدمه پرواز در خطوط هوایی ایالات متحده آمریکا روز چهار‌شنبه 25 بهمن ماه در ۳۰ فرودگاه این کشور برای افزایش حقوق خود تجمع و اعتصاب برگزار کردند.

به گزارش شبکه تلویزیونی آمریکا،خدمه هواپیمایی امریکن ایرلاینز در اعتراض به قراردادهای جدید و عدم افزایش حقوق در این قراردادها،با راه‌اندازی اعتصاب یک روزه،اعتراض خود را اعلام کردند.همچنین مهمانداران هواپیما نسبت به تبعیض میان حقوق خدمه هواپیما و عدم افزایش مزد کارکنان فرودگاه‌ها از نظر مدیران این شرکت معترض هستند.این کارکنان در حین این اعتصاب یک روزه اعلام کردند:برای کار کردن در دوره کرونا و اجرای برنامه‌های مربوط به ایمنی مسافران هیچ پاداشی دریافت نکرده‌اند.