کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری سریش آباد

روز چهارشنبه 23 مهر ماه جمعی از  کارگران شهرداری سریش آباد در شهرستان قروه دراعتراض به عدم پرداخت حقوق و وعده های دروغین مسئولان دست از کار کشیده و اقدام به برگزاری تجمع کردند.

به گفته یکی از کارگران مرداد ماه سال جاری کارگران شهرداری سریش آباد در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهایشان دست به اعتصاب زدند. در جریان این اعتصاب مقامات شهرداری یک ماه حقوق عقب افتاده کارگران را پرداخت کرد و وعده داد که طی روزهای آینده دستمزدهای آنها به طور کامل پرداخت می شود ولی اکنون علیرغم گذشت دو ماه نیم از این اعتصاب وعده های شهرداری محقق نشده است.