کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب همزمان ۱۴ زندانی در زندان ارومیه

 چهارده تن از زندانیان سیاسی  و عقیدتی محبوس در زندان ارومیه روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه به طور همزمان دست به اعتصاب غذای نامحدود زدند.

“دارا رشیدی، حسین عثمانی، سالار صدیق همدانی، ابراهیم صدیق همدانی و آران  تیباش”، پنج زندانی سیاسی به همراه “جواد یوسفی، بهزاد عباسی قراگوز، سید آرام امین الاسلام زاده، فاروق لواشلویی، محسن محالی، محمد حسین پور، خسرو زرستان، توفیق عبدالهی و ایرج صوفی”، ۹ زندانی عقیدتی در زندان ارومیه از صبح روز چهارشنبه در اعتراض به عدم اجرای طرح کاهش مجازات حبس تعزیری در پرونده‌های خود  دست به اعتصاب غذا زدند و همزمان در اتاق افسر نگهبانی زندان اقدام به تحصن کردند.