کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب هزاران کارگر مخابرات ایالت‌های جنوب شرقی آمریکا

بیش از ۲۰ هزار کارگر شرکت مخابراتی”ای تی. تی” در مناطق جنوب شرقی امریکا به دلیل شرایط نابرابر کار دست به اعتصاب زدند.

به گزارش منتشره، اتحادیه “سی دبلیو ای” در حال مذاکره با شرکت بوده و به دلیل بی‌نتیجه ماندن مذاکرات مربوط به قرارداد کاری جدید، اعلام اعتصاب کرد. در بیانیه این اتحادیه کارگری آمده است: اعتصاب بیش از ۲۰ هزار کارگر، شامل تکنسین، نمایندگان خدمات شهری شبکه ارتباطاتی-مخابراتی، ایالت‌های “آلباما، فلوریدا، کنتاکی، کارولینای شمالی، کارولینای جنوبی، می‌سی‌سی‌پی و جورجیا” را درگیر کرده است.