کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب نیروهای پیمانکاری مگفا

اعتصاب نیروهای پیمانکاری مگفا1

روز سه شنبه 22 اسفندماه شماری از نیروهای پیمانکاری مگفا در اعتراض به تأخیر در پرداخت حقوق بهمن ماه خود دست به اعتصاب زدند.

در این گزارش به نقل از نیروها آمده است؛برگه‌ ای مبنی بر اینکه قرار است بخش کوچکی از حقوق بهمن‌ ماه به صورت علی‌الحساب به نیروها پرداخت شود برای امضا به آنان داده شد اما کارگران آن را امضا نکردند.یک هفته مانده به تعطیلات عید،همه‌ این کارگران به حقوقشان که کمتر از ۱۰ میلیون تومان است نیاز دارند.نیروهای پیمانکاری مگفا در ادامه افزودند:از قرار معلوم شرکت پیمانکار هنوز پولی بابت حقوق کارکنان دریافت نکرده است،اما این مسئله به آنها ارتباطی ندارد و دریافت به موقع این حقوق ناچیز،آن هم نزدیک عید در این شرایط نابسامان معیشتی کمترین خواسته‌ای است که آنان می‌توانند داشته باشند.