کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب نیروهای پروژه آب شیرین مکران

روز یکشنبه ۸ بهمن ماه،نیروهای پروژه آب شیرین مکران در اعتراض به عدم پرداخت معوقات حقوق و دستمزد خود از سوی کارفرما دست به اعتصاب جمعی زدند.

از قرار معلوم نیروها شرکت مکران از مهر ماه تاکنون حقوق دریافت نکرده اند و کارفرمایان هم به رغم اعتراض و مشکلات متعدد کارگران،اقدامی انجام نداده‌اند.همچنین قابل یادآوری است در روز ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۲،یکی از نیروهای آب شیرین کن مکران وابسته به پتروشیمی مکران چابهار به دلیل عدم پرداخت حقوق ماهانه از سوی این شرکت با بالای رفتن به ساختمان نیم‌کاره در محوطه این شرکت اقدام به خودکشی کرده است.