کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب نیروهای شرکت پتروشیمی نگین مکران

اعتصاب نیروهای شرکت پتروشیمی نگین مکران

کارگران نیروهای شرکت پتروشیمی نگین مکران در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود بار دیگر در روز شنبه 5 اسفند ماه دست به اعتصاب زدند.

از قرار معلوم،مدیران پتروشیمی نگین مکران چابهار «شرکت سازه پیمانکاری» و‌ «شرکت آوای جهان بین» سه ماه هست که به کارگران هیچ حقوقی پرداخت نکرده‌اند.کارگران معترض که طی روزهای گذشته نیز با خواست پرداخت معوقات مزدی خود دست به اعتصاب و تجمع زده بودند،اعلام کرده‌اند تا رسیدن به کلیه مطالبات معوقه خود به سرکار بازنهواهند گشت.