کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب نیروهای زیرمجموعه شرکت صنایع انرژی ایران

اعتصاب نیروهای زیرمجموعه شرکت صنایع انرژی ایران1

شماری از کارکنان شرکت صنایع انرژی ایران در واحد بهره برداری شماره یک آغاجاری روز سه شنبه 22 اسفندماه از انجام فعالیت های روزانه خود امتناع و اعتصاب کردند.

طبق گزارشات منتشر شده،کارکنان معترض خواهان “حذف کامل سقف‌حقوق، حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی، عودت کسورات مازاد مالیات، اجرای کامل ماده ۱۰ و  عدم دست‌درازی به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت” هستند.گفتنی است در این تجمعات شعارهایی از جمله “حقوق بازنشسته فقط واسه یه هفته، گرانی تورم، بلای جان مردم، زیر بار ستم نمی‌کنیم زندگی” سر دادند.