کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب نیروهای ایستگاه پمپاژ آب در چابهار

روز یکشنبه 13 اسفندماه،شماری از نیروهای فنی و مهندسی طرح و بازرسی ایستگاه پمپاژ آب چابهار از انجام فعالیت های روزمره خود امتناع کرده و دست به اعتصاب زدند.

کارگران فنی و مهندسی طرح و بازرسی ایستگاه پمپاژ آب چابهار نسبت به عدم پرداخت حقوق و قطع سهمیه نهار خود معترض هستند.قابل ذکر است که نیروهای شرکت از دیماه 1402 تاکنون حقوق دریافت نکرده اند و اخیرا به دستور مسئولین شرکت سهمیه نهار روز جمعه نیروهای بومی قطع شده است.گفتنی است که نیروهای شرکت دلتا،پیمانکار آب شیرین کن در پتروشیمی نگین مکران نیز طی روزهای گذشته در اعتراض به عدم پرداخت معوقات حقوقی خود از سوی کارفرما دست به اعتصاب زده بودند.