کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب مهدی کوخیان فعال مدنی در زندان مراغه

 

بنابه گزارش منتشره، روز پنج شنبه 10 مردادماه،  مهدی کوخیان، فعال مدنی در زندان مراغه در اعتراض به مخالفت دادستانی با اعزام او به مرخصی استعلاجی و انتقال به مراکز پزشکی تخصصی با دوختن لب‌هایش دست به اعتصاب زد و به قرنطینه این زندان منتقل شد.

بر پایه این گزارش، نگهداری مهدی کوخیان در سلول‌های انفرادی در زمان بازداشت تحت شرایط نامناسب منجر به بروز عفونت در بخش‌هایی از بدن او شده که به دلیل عدم رسیدگی پزشکی اکنون به مشکلی حاد تبدیل شده است. مهدی کوخیان ۱۹ فروردین ماه سال جاری بازداشت از سوی ماموران لباس شخصی بازداشت شده بود. دادگاه رژیم مراغه او را به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام، و فعالیت در شبکه‌های مخالف نظام” به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. وی یک بار نیز در دی‌ماه سال ۹۵ بازداشت شده بود که با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به‌صورت موقت از زندان آزاد شد.