کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب مغازه داران و طلافروشان شهر کلات

روز پنجشنبه 2 فروردین ماه،شماری از مغازه داران و طلافروشان شهر کلات واقع در شهرستان سرباز از انجام فعالیت های روزانه خود امتناع کرده و دست به اعتصاب زدند.

مغازه داران و طلافروشان شهر کلات واقع در شهرستان سرباز در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان از انجام فعالیت های روزانه خود امتناع کرده و اعتصاب این شهروندان در اعتراض به سرقت های انجام شده و بی تفاوتی مسئولین در برقراری امنیت در این شهرستان صورت گرفته است.در این گزارش آمده است،افزایش ناامنی در شهرهای مختلف بلوچستان در حالی انجام می‌شود که در یک سال اخیر میلیاردها تومان برای نهادهای امنیتی و نظامی از سوی حاکمیت تخصیص یافته است.