کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب مزدی کارگران معادن مس جبل الطارق

روز دوشنبه 14 خردادماه با پایان یافتن آخرین روز قرارداد کارگران معادن مس جبل الطارق،طی مذاکرات با نمایندگان شرکت هیچ توافقی حاصل نشده و کارگران اقدام به اعتصاب کردند.

بیش از 500 کارگر در معدن مس جبل الطارق در حدود 200 کیلومتری جنوب جزیره پرنس جورج در شمال آفریقا کار خود را ترک کردند.اعضای اتحادیه‌های کارگری معادن جبل الطارق پس از گفتگوهای درون سازمانی خود به اعتصاب رأی دادند زیرا شرکت بهره‌بردار کانادایی مستقر در ونکوور از مذاکره درباره تغییر مفاد قرارداد جمعی جدید خودداری کرده است.گفته میشود که حدود 550 کارگر در این معدن،دومین معدن روباز مس کانادایی و بزرگترین کارفرما در منطقه شمال آفریقا شاغل هستند.جبل الطارق کشوری عضو دولت‌های مشترک المنافع انگلیس است که تحت نفوذ بریتانیا اداره می‌شود و بیشتر معادن و بنادر آن توسط شرکت‌های کانادایی مدیریت می‌شوند اما ساکنین آن بیشتر شامل اعراب مهاجر مراکش هستند.