کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعتصاب قریب الوقوع ابرشرکت‌های پلتفرمی آمریکا

بخش قابل توجهی از کارکنان بخش اداری آمازون اعلام کرده اند در صورت بی توجهی مقامات این ابر شرکت به خواسته هایشان دست به اعتصاب خواهند زد.

در همین خصوص، در شرکت آمازون، کارگران و کارمندان حمایت خود را از همکاران شرکتی خویش نشان داده‌اند و خاطرنشان کردند که اگر کارکنان بخش اداری انعطاف‌پذیری زمانی شغل خود را از دست بدهند، شرایط شغلی برای آنان نیز بد خواهد شد.  اکنون در آمازون، صدها کارمند شرکتی قصد دارند در اعتراض به قانون بازگشت به دفتر شرکت و موارد دیگر از جمله اخراج و تأثیر شرکت بر آب و هوا، روز چهارشنبه، محل کار خود را ترک کنند.