کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب غذا و اقدام به خودکشی یک کودک در زندان زاهدان

 

بنا به گزارش منتشره، روز جمعه 11 مردادماه، یک کودک تبعه افغانستانی در زندان زاهدان، دست به اعتصاب غذا زده است.

گفته می شود اعتراض این زندانی که به اتهام “سرقت و  نگهداری مواد مخدر” بازداشت شده بود، نسبت به بی توجهی مسئولان زندان به درخواست های وی مبنی بر رسیدگی به پرونده و معرفی کردن شاکیانش به وی جهت جلب رضایت آنها صورت گرفته است. وی که از ۱۶ سالگی در زندان به سر می برد پس از اعلام اعتصاب غذا به قرنطینه منتقل شده و در پی درگیری لفظی با ماموران زندان با شی برنده اقدام به بریدن رگ دست خودکشی کرده است. نامبرده در حال حاضر به مکان نامعلومی منتقل شده است.