کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب غذای کارکنان رسمی نفت در اعتراض به عدم تحقق مطالبات

روز دوشنبه ۱۶ آبان‌ماه، بخش زیادی از کارکنان عملیاتی رسمی نفت در اعتراض به عدم تحقق مطالبات‌ و در اقدامی هماهنگ دست به اعتصاب غذا زده و از دریافت سهم غذای خود امتناع کردند.

بنا به گزارشات، این اقدام اعتراضی مطابق فراخوانی از پیش اعلام شده و در اعتراض به عدم اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات کارکنان وزارت نفت صورت گرفته است. ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات کارکنان وزارت نفت پس از ده سال از تصویب آن هنوز اجرا نشده است و اعتراضات کارکنان در طول چند سال گذشته نسبت به عدم اجرای این قانون بی جواب مانده است.

پست های مرتبط این دسته

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

انتشار بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان

-

تجمع مالباختگان شرکت مفتاح رهنورد

-

تایید کردن حمله به تاسیسات مهمات‌ سازی در اصفهان

-

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-