کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعتصاب غذای پناهجویان در بریتانیا

گروهی از پناهجویان در بریتانیا که به آنها اخطار داده شده که باید به رواندا بروند، از روز پنجشنبه 12خرداد ماه دست به اعتصاب غذا زدند.

این گروه از پناهجویان می‌گویند که برایشان فرستاده شدن به روآندا «از مرگ بدتر است.» این پناهجویان که از کشورهای مصر، سوریه و سودان هستند و قرار است بر اساس یک طرح جدید و مناقشه برانگیز دولت بریتانیا به رواندا فرستاده شوند، نسبت به سرنوشت نامعلوم خود اعتراض دارند. گفتنی است دو هفته پیش به پنجاه پناهجو در بریتانیا گفته شد که آنها اولین پناهجویانی خواهند بود که به ‌عنوان بخشی از برنامه  دولت برای اسکان دوباره پناهجویان، به رواندا در شرق آفریقا فرستاده خواهند شد.