کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب غذای هفتگی زندانیان قزلحصار در اعتراض به اعدام ها در این زندان

اعتصاب غذای هفتگی زندانیان قزلحصار در اعتراض به اعدام ها در این

به گزارش کانون حقوق بشر ایران روز سه شنبه ۲۲ اسفند ماه،اعتصاب غذای هفتگی زندانیان در زندان قزلحصار برای هفتمین هفته متوالی ادامه داشت.

سه‌شنبه‌ دهم بهمن و یک هفته پس از اعدام دو زندانی به نام های “محمد قبادلو و فرهاد سلیمی” و اعدام چند نفر از زندانیان جرائم عمومی در زندان قزلحصار،شماری از زندانیان زیر حکم اعدام در این زندان در اعتراض به روند اجرای حکم غیرانسانی اعدام بیانیه ای صادر کردند و گفتند که زندانیان مستحق مرگ نیستند و با هدف اینکه کسی صدای آنها را بشنود،هر سه‌شنبه اعتصاب غذا می کنند.در واکنش به این فراخوان و همزمان با اجرای حکم اعدام چهار زندانی سیاسی اهل کردستان،ده زندانی سیاسی زندان قزلحصار اعلام کردند:تا توقف این ماشین کشتار هر سه‌شنبه دست به اعتصاب غذا خواهند زد.شایان ذکر است که به دنبال شکست حکومت پس از تحریم نمایش انتخابات توسط مردم،حکومت با شروع اعدام‌ها به دنبال آن است که از شکل‌گیری قیام‌ها جلوگیری نماید و فضای رعب و وحشت غالب نماید.