کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب غذای نمادین دانشجویان دانشگاه امیرکبیر

روز سه‌شنبه 28 فروردین ماه،جمع کثیری از دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران در اعتراض به کیفیت نازل غذا و وضعیت خدمات این مرکز آموزش عالی دست به اعتصاب غذا زدند.

دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به کیفیت پایین غذای سلف و حذف دورچین‌ها،افزایش هزینه‌ها،عدم رسیدگی به وضعیت غذای خوابگاه‌ها و بهداشت ظروف سلف،با ریختن غذاهای خود درمحوطه دانشگاه خواستار رسیدگی به مشکلات خود از سوی مسئولان این دانشگاه شدند.گفتنی است که سالن غذاخوری و کیفیت مواد غذایی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و اعتراض دانشجویان نیز برای انجام رفع این معضل تاکنون بی نتیجه مانده است.قابل ذکر است که ده‌ها نفر از ماموران لباس شخصی و عوامل شهرداری تهران با تعرض به فضای آموزشی به این دانشگاه وارد شده و دانشجویان را به بازداشت و پیگرد قضایی تهدید کرده‌اند.