کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب غذای مهران بهرامیان با دوختن لب

زندانی سیاسی مهران بهرامیان جمعه ۴ اسفند ماه، در اعتراض به رد اعتراض به حکم اعدامش لبان خود را دوخت و اعتصاب کرد.

وکیل این زندانی سیاسی محکوم به اعدام به حکم او اعتراض کرد اما این اعتراض توسط دیوان عالی کشور رد شد. “مهران بهرامیان” اتهام قتل را قبول ندارد و بارها آن را رد کرده است. اما دادگاه رژیم او را به این اتهام به اعدام محکوم کرده است. گفتنی است، “مهران بهرامیان” و “فاضل بهرامیان” دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام، از بازداشت شدگان قیام سراسری در سمیرم، هم اکنون در بند الف ط زندان دستگرد اصفهان محبوس هستند.