کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب غذای مصطفی رمضانی در حمایت از شهریار بیات

5 2 10

“مصطفی رمضانی”، زندانی سیاسی محبوس در قزل‌حصار کرج که در اعتصاب غذا به سر میبرد، از ۱۵ فروردین ماه در اعتراض به صدور حکم اعدام شهریار بیات به‌ مدت ۱۰ روز دیگر، به اعتصابش ادامه خواهد دهد.

مصطفی رمضانی پس از گذشت هفت ماه حبس در قرنطینه، حدود یک ماه پیش به بند عمومیِ زندان قزل‌حصار منتقل شده است. نامبرده ۷۰ روز را در سلول انفرادیِ بند اعدامیان زندان قزل‌حصار به‌سر برده بود و به‌تازگی به واحد چهار این زندان انتقال داده شده است.