کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب غذای عاطفه رنگریز در زندان

“عاطفه رنگریز” دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی که از تجمع روز جهانی کارگر تا کنون در بازداشت به سر می‌برد، دست به اعتصاب غذا زده ‌است.

عاطفه  رنگریز که از سوی دستگاه قضایی رژیم به یازده سال و شش ماه حبس و 74 ضربه شلاق، محکوم شده‌است، در اعتراض به روند ناعادلانه رسیدگی به پرونده‌اش از روز چهارشنبه 24 مهرماه در زندان قرچک ورامین اعتصاب غذای خود را آغاز کرده‌است. نامبرده در طول پنج ماه گذشته، بارها با رویه‌های غیرقانونی از حقوق خود محروم شده‌است و در طول این مدت، تمام راه‌های ممکن برای بازگشت دادرسی خود به روند عادلانه را دنبال کرده است.