کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب غذای شاکر بهروز در زندان ارومیه

“شاکر بهروز”، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، از روز یکشنبه بیست و ششم فروردین ماه، در اعتراض به بلاتکلیفی وضعیت خود دست به اعتصاب غذا زده است.

از قرار معلوم، نامبرده در اعتراض به بلاتکلیفی وضعیت پرونده به رغم پایان یافتن دوران محکومیت پنج سال حبس خود، دست به اعتصاب زده است. گفتنی است، بخش اجرای احکام با این بهانه که وی هنوز پرونده دارد، از آزادی اش جلوگیری میکند و اکنون مطالبه این زندانی، رسیدگی به پرونده و تعیین تکلیف است”.