کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب غذای سپیده قلیان در حمایت از زندانیان تبعیدی

3 4 4

سپیده قلیان، زندانی سیاسی از روز چهارشنبه ۱۵ فروردین ماه، در اعتراض به تبعید سعید مدنی، و همه زندانیان تبعیدی و همچنین مطالبه انتقالش به زندان محل سکونت خود دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است.

سپیده قلیان در نامه ای گفته است: “سالهاست که در تبعید به سر می‌برم. طی این سال‌ها برای رفع این حکم دست به هر کاری زده‌ام . اما هر بار با ادامه‌ی روند تبعید به من محرز شده است که حرف نماینده سازمان زندان‌ها در زندان بوشهر درست بود که گفت: جنازه ا‌ت به خوزستان بازخواهد گشت.”