کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

اعتصاب غذای سلمان الفتی در بازداشت اطلاعات سپاه کرمانشاه

سلمان الفتی از فعالان مدنی و چهره‌های شناخته شده گیلانغرب در بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه کرمانشاه در اعتراض به بازداشت و بلاتکلیفی خود دست به اعتصاب غذا زده است.

این معلم بازنشستە برای دومین بار از ابتدای جریان انقلاب «زن،زندگی،آزادی» در روز جمعه 24 فروردین ماه توسط ماموران اداره اطلاعات سپاە بازداشت شد.او که همچنان در بازداشت این نهاد به سر می‌برد،در روزهای نخست سال جاری و بە دنبال فشار و تهدید نهادهای امنیتی برای جلوگیری از برگزاری مراسم نوروز در گیلانغرب،نامەای سرگشادە علیە مقامات سپاە پاسداران منتشر و در آن بە شدت از عملکرد این نهاد انتقاد کرد.نهادهای اطلاعاتی،آزادی وی را به اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم انجام هرگونه فعالیتی مشروط کرده‌اند.نامبرده تاکنون حاضر به پذیرش این شرط نشده و از روز چهارشنبه 5 اردیبهشت نیز به نشانه اعتراض به بازداشت غیرقانونی و بلاتکلیفی خود دربازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه کرمانشاه دست به اعتصاب غذا زده است.