کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب غذای دو معلم بازداشتی در زندان

عاتکه رجبی و فرزاد صفی خانپور که در تجمع سراسری معلمان در روز ۱۹ اردیبهشت در مشهد و سنندج بازداشت شدند، در زندان اعتصاب غذا کرده اند.

عاتکه رجبی فعال صنفی معلمان مشهد از سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت دست به اعتصاب غذای خشک زده است. عاتکه روز ۱۹ اردیبهشت به منظور شرکت در تجمع فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، از خانه خارج و بر اساس گزارشات رسیده در مقابل اداره آموزش و پرورش استان مشهد، بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده شد.  فرزاد صفی خانپور نیز روز ۱۹ اردیبهشت در تجمع فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، در شهر سنندج با ضرب ‌و شتم و خشونت بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده شد. بر اساس گزارشات رسیده نامبرده در اعتراض به بازداشت غیرقانونی خود دست به اعتصاب غذا زده است.